CREAS bedrijfsvastgoed CREAS bedrijfsvastgoed CREAS bedrijfsvastgoed CREAS bedrijfsvastgoed CREAS bedrijfsvastgoed CREAS bedrijfsvastgoed

Ik bied aanKlant worden - Ik bied aan

CREAS begeleidt u van A tot Z

  • Onze goede relatie begint met een constructief gesprek waarin wij uw verwachtingen bespreken. Uiteraard staat u hierbij centraal. Onze medewerkers geven u tijdens dat gesprek al heel wat nuttige informatie.
  • Tijdens of kort na dat gesprek bereiden wij een prijsraming voor. Een juiste prijs is immers van cruciaal belang voor het welslagen van de opdracht.
  • Bij een akkoord over de prijs bespreken wij verder met u onze opdracht. Wij werken steeds met geschreven opdrachten die op maat worden geredigeerd. De basis is een “no cure no pay”-principe.
  • Standaard wordt de nodige publiciteit voorzien. Dit zowel op de locatie zelf als via het internet en/of de geschreven media.
  • Wij verrichten de nodige opzoekingen en stellen een degelijk commercieel dossier samen.
  • Voor specifieke dossiers ondernemen we gerichte acties zoals onder andere het opzetten van een mailing.

Creas zorgt daarbij voor:

  • Een continue rapportering naar de opdrachtgevers.
  • Een VOLLEDIGE BEHEERSING van uw dossier. Op die manier kunnen wij potentiële kandidaten perfect informeren en bijstaan bij bezoeken.
  • Een grondige beheersing van uw dossier is eveneens van groot belang bij de begeleiding van de onderhandelingen.
  • Bij het finaliseren van uw vastgoedtransactie redigeren wij de nodige documenten. Denken we hierbij aan een verkoops- of huurovereenkomst.

Vul het onderstaande formulier in als u een pand wilt aanbieden.